Szolgáltatásaink

Az alábbi távfelügyeleti szolgáltatásaink közül választhat:

Betörésjelzés
A védendő ingatlanban felszerelt érzékelők (mozgásérzékelők, üvegtörés érzékelők, nyitásérzékelők, rezgésérzékelők, infrasorompók, szabotázskapcsolók, stb.,) jelzik az illetéktelen behatolást. Amennyiben a Megbízó a riasztást követően egy percen belül a helyes kóddal a riasztást megszünteti, a riasztás nem minősül éles riasztásnak, ezért azt semmilyen intézkedés nem követi.
Speciális érzékelők jelzései
Hőmérsékletesést vagy emelkedést jelző berendezések (Közért hűtőrendszere), vízszintérzékelőt, gázszivárgás érzékelőt, stb.
Tűzjelzés
Az előfizetőnél telepített füstérzékelők jelzései alapján a távfelügyeleti központ tűzjelzések azonosítására is képes. A tűzoltóság vakriasztásra történő kivonulása nagyobb összegű díjfizetést jelenthet.
Kényszer alatti nyitás ill. "támadás" jelzés
A "kényszer alatti nyitás"-ra akkor lehet szükség, ha a védett objektumba történő bemenetkor éri támadás a tulajdonost. Ez esetben a kód beütését a támadó normál nyitásnak fogja látni, de ilyenkor a távfelügyelethez "kényszer alatti nyitás" jelzés érkezik.) Távfelügyeletünk a "kényszer alatti nyitás" és pánik jelzés esetén a rendőrséget is értesíti.
Orvosi segítségkérést
A sürgős orvosi beavatkozást kérő jelzés akár mobil (gépjármű távirányító méretű) eszközzel is leadható. Az "orvos!" jelzés beérkezésekor az előre, pontosan megadott orvost értesítik diszpécsereink. (Pl. szívbetegség esetén kardiológus szakorvos). A riasztórendszer ki – illetve bekapcsolásától függetlenül vehető igénybe a tűz-, támadás-, és az orvosi segítségkérés.
Tesztjelzés
A riasztórendszer általában 24 óránként tesztjelzést küld a távfelügyeleti központnak, melynek segítségével az adatátvitel működését kontrollálja. A beérkező teszteket a felügyeleti állomás naponta értékeli, és értesíti Önt, ha tesztelmaradás-hibát jelez a számítógép. Teszt figyelés csak azon riasztóközpontok esetén végezhető, amely típusoknál a központi egység órája időeltolódás nélkül, naponta ugyanazon időpontban képes e jelzéseket továbbítani. A 24 órás tesztjelentést a biztosító társaság is előírja.
Szabotázs jelzés
A riasztórendszer nyugalmi állapotban (nyitott állapotban) is érzékeli a felszerelt eszközök és vezetékek rongálását, és ezeket a jeleket is beküldi a távfelügyeleti központba.
Program megváltozott jelzés
Ez a jelzés akkor érkezik a távfelügyeleti központba, ha a helyi riasztórendszer programját valaki megváltoztatja. Önnek külön kérésre lehetősége van arra, hogy e jelzésre is intézkedést kérjen.
Műszaki jelzések
A központi egység a saját működéséről szóló információkat is elküldi a távfelügyeletnek. Ilyen jelzések lehetnek például: áramszünet, akkumulátor hiba, stb.,) Áramszünet esetén általában 30 perc helyi áramszünet után programozzuk a távfelügyelet értesítését, de Megbízóink kérésére más időhatár is programozható. Az áramszünet jelzésére különböző intézkedési lehetőséget ajánlunk Ügyfeleinknek. A telepített rendszerek rendelkeznek saját akkumulátorral, amiről a hálózati feszültség kimaradása esetén zavartalanul működnek. Az akkumulátor hibát a helyi riasztóközpont nem a teljes lemerülés idejében küldi a távfelügyeletre, általában még néhány óra (4-6 óra) biztonságos működés elvárható a rendszertől. A műszaki távfelügyelet külön kérésre megrendelhető, és akár karbantartási szerződéssel is kombinálható.
Nyitás-zárás elmaradás figyelése
A felügyelt objektumhoz hozzákapcsolható egy speciális szoftver, melynek segítségével az Ön által megadott időben történő zárás elmaradása esetén a diszpécser értesíti Önt. Tiltott intervallum figyelését: a felügyelt objektumhoz hozzárendelhető egy időpont, amely után történő nyitás esetén diszpécsereink értesítik a megadott személyeket.
Ügyfél azonosító jelszó
Betörés, tűz, pánik, orvos, kényszernyitás jelzés esetén diszpécserünk indítja kivonuló készenlétünket, amelynek a visszahívására a jelzés beérkezésétől számított 3 percen belül jelszó elhangzása után kerülhet sor. Az ügyfél azonosító jelszó önálló alkalmazása esetén további jogosultságokat is biztosít Önnek, például: telefonon keresztül lekérdezheti diszpécserünktől az objektum állapotát.
Felhasználói jelszó
Alkalmazására is sor kerülhet, ha Ön korlátozni szeretné például a munkatársai riasztórendszerrel kapcsolatos jogosítványait. Ha az objektumhoz felhasználói jelszó is tartozik, akkor ez a jelszó csak riasztás törlésére alkalmas.
Eseménylista
A riasztás tényét rögzíti a számítógéphez kapcsolt nyomtató, a számítógép memóriája is, így későbbiekben minden esemény visszaellenőrizhető. A beérkezett jelzéseket egy évig tároljuk, így ezen idő alatt bármikor listázhatóak. Az eseménylistát külön kérésre megküldjük Önnek eseti jelleggel, vagy tartós megrendelés esetén minden hónapban automatikusan.
Kapukulcs
A kivonuló készenléti egység kapukulcsokkal is rendelkezhet, aminek birtokában alaposabb külső ellenőrzést tud végrehajtani.
Szolgáltatás szüneteltetés
Lehetősége van csökkentett havi díj ellenében szüneteltetni a szolgáltatást, a rendszer átprogramozása nélkül. (A szolgáltatás szünetelési ideje alatt a
riasztó rendszer továbbra is telefonköltséget okozhat az Ügyfélnek!)
Távolléti szolgáltatás
Ügyfelünk tartós távolléte (pl. szabadsága) alatt külső vagy belső ellenőrzést hajtunk végre a védett objektumban. (Pl. posta összegyűjtése, illetve egyéb feladatok végrehajtása megoldható).
Karbantartási szerződés
A riasztórendszerek rendszeres karbantartását a biztosító társaságok előírják, és szakmailag is javasolt. Rendszeressége a körülményektől (pl. szennyezettség, használók száma) de minimum évente egyszer szükséges. Karbantartási szerződéssel rendelkező Ügyfeleinknek vállaljuk, hogy a karbantartások között előforduló jelentősebb műszaki hibák elhárítását a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül megkezdjük. Jelentősebb hibának a helyi riasztó rendszer működését egészben, illetve nagy részben akadályozó hibát tekintjük. Más esetekben a hibaelhárítás ideje 48 órán belül történik.
Szolgáltatások